Windykacja

Do codziennych zadań prawników Kancelarii należy windykacja należności jej Klientów, głównie małych i średnich przedsiębiorców. W ramach tej działalności w imieniu wierzyciela podejmowane są wszelkie działania windykacyjne zmierzające do ściągnięcia dochodzonych wierzytelności jak również ich skutecznego prawnego zabezpieczenia. Prawnicy Kancelarii formułują wezwania do zapłaty, uczestniczą w negocjacjach z dłużnikiem dotyczących warunków spłaty, prowadzą procesy sądowe o zapłatę, reprezentują wierzycieli w postępowaniach egzekucyjnych, w sprawach o wyjawienie majątku dłużnika, doradzają w kwestii należytego zabezpieczenia wierzytelności i roszczeń wierzyciela.

Copyright © 2023 Damian Czwojdziński | CMS by Quick.Cms